top of page

Sinfoniettan framträder i domkyrkan i Lund

Luigi Cherubinis vackra men sällan spelade Requiem i c-moll framfördes söndagen den 12 november av Malmö sinfonietta i samarbete med Trefaldighetskören Christianstad. För sinfoniettan markerade detta en premiär i Lund. Hittills har framför allt Malmö gynnats av dess konserter.

Sinfoniettan har tidigare spelat verk avsedda att framföras i kyrka. I Lunds domkyrka valde man att framföra Cherubinis Requiem interfolierat med den kristna liturgins inslag, som utfördes mellan verkets olika satser. En intressant och för många i publiken säkert givande kombination, som avspeglar den praxis som kan ha gällt vid verkets tillblivelse.

Bertil Egerö


You Might Also Like:
bottom of page